ประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี


ประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีสูงสุด ประกันบำนาญ ประกันชั่วระยะเวลา ออมเงินระยะสั้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบไอทีของผู้ประกอบธุรกิจ
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 | ฉบับที่ 18 / 2558ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การใช้บริการ cloud computing การสร้างความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศด้านบุคลากร การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6229 หรือทาง e-mailที่ insec@sec.or.th จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558

ก.ล.ต. ชื่นชมความสำเร็จ 15 ผู้ประกอบการผ่านโครงการ ?หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด?
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 | ฉบับที่ 19 / 2558
ก.ล.ต. ประกาศผลงานโครงการ ?หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด? รอบ 3 ปี มีบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการ 289 ราย จาก 42 จังหวัด โดยในปีที่ผ่านมา มี 15 บริษัทจากโครงการหุ้นใหม่ฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ)

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวหน้าและพัฒนาขีดความสามารถให้แข่งขันประเทศอื่นได้ ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนทั้งประเทศไปพร้อมกัน ก.ล.ต. จึงได้ริเริ่มโครงการ ?หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด? ขึ้นในปี 2555 เพื่อให้ธุรกิจในจังหวัดต่างๆ ทั่วไทยเข้าใจตลาดทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุน และใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ โดยโครงการนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชี

ปัจจุบันมีสมาชิกในโครงการหุ้นใหม่ฯ ทั้งหมด 289 ราย จาก 42 จังหวัด และเนื่องจากการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2558 นี้ จึงได้มีการจัดโครงการรุ่นที่ 4 ขึ้น โดยเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

การเข้าร่วมโครงการหุ้นใหม่ฯ จะทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน หลักเกณฑ์การระดมทุนในตลาดทุน และการเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจะได้รับการอบรมและคำแนะนำจากมืออาชีพตลอดทาง เช่น การจัดโครงสร้างธุรกิจ การวางระบบควบคุมภายในที่ดี การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารจัดการธุรกิจง่ายขึ้น มีเวลาในการกำหนดนโยบาย วางแผนขยายธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้น และเข้าระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ในที่สุด

ก.ล.ต. ขอแสดงความยินดีกับ 15 บริษัทจากโครงการหุ้นใหม่ฯ ที่ได้รับอนุญาตไอพีโอตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงปี 2557 ถึงต้นปี 2558 ได้แก่ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (กาญจนบุรี) บมจ.เค.ซี.เมททอลชีท (ขอนแก่น) บมจ.สมาร์ทคอนกรีต บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (ชลบุรี) บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (ชุมพร) บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป (เชียงใหม่) บมจ.พรอดดิจิ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (นครปฐม) บมจ.สแกน อินเตอร์ (นนทบุรี) บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์) บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (ระยอง) บมจ.คาราบาวกรุ๊ป บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป และ บมจ.แอลดีซี เด็นทัล (สมุทรปราการ)

?โครงการหุ้นใหม่ฯ จะเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งประเทศ การช่วยให้ธุรกิจทุกขนาด ทุกพื้นที่ ทุกประเภท สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ เกิดการจ้างงาน สร้างความเข้มแข็งทุกภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร ช่วยให้ประชาชนในประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และตลาดทุน อันจะเป็นการขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ สร้างความพร้อมของทั้งประเทศให้แข่งขันได้ในเวทีสากล? นายวรพล กล่าวสรุป

ก.ล.ต. เปิดโครงการ ?หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล? ชี้ช่องทางระดมทุนผ่านตราสารหนี้
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 | ฉบับที่ 20 / 2558
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดโครงการ ?หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล? เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่เคยระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ผลักดันให้ใช้ตลาดทุนในการระดมทุน ปรับโครงสร้างต้นทุน พร้อมมอบส่วนลด ช่วยลดต้นทุนในการออกตราสารหนี้

นายวรพล ประกันสะสมทรัพย์ โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเปิดโครงการ ?หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล? สนับสนุนภาคเอกชนใช้ตลาดทุนในการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ลงทุนสถาบัน สร้างโอกาสในการทำธุรกรรมร่วมกัน โดยในช่วงเช้ามีการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาพรวมตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย แนวทางการพิจารณาการระดมทุนให้เหมาะสมกับกิจการ ขั้นตอนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองการระดมทุนผ่านผู้ที่เคยออกหุ้นกู้ ช่วงบ่ายพบกับตลาดนัดหุ้นกู้ 2558 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ออกใหม่ ที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ประเภทจัดจำหน่ายตราสารหนี้

?ปัจจุบันมีภาคเอกชนเพียง 219 บริษัท ที่เคยออกหุ้นกู้ แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 124 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนจำนวน 95 บริษัท ทั้งนี้การออกหุ้นกู้เป็นการกระจายการระดมทุนเพื่อการปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินในจังหวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และยังได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้บางส่วนจาก ThaiBMA อีกด้วย? นายวรพลกล่าว

ก.ล.ต. ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจทั้งจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมฟังเสวนาและร่วมงานตลาดนัดหุ้นกู้ 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1601 และ 1501 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือยืนยันการร่วมงานได้ที่ โทร. 0-2263-6023 หรือ 0-2695-4674

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนฐานรับมอบหมายการตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้า
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 | ฉบับที่ 21 / 2558
ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (บล. กสิกรไทย) ฐานรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนลูกค้า

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล. กสิกรไทย จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า{ก} รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนลูกค้าจำนวน 2 ราย โดยตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้าอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูงรวมกว่า 300 ล้านบาทในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงมีนาคม 2556 และอีกกว่า 93 ล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงมกราคม 2557 โดยในช่วงแรกพบบทสนทนาระหว่าง {ก} และลูกค้าในลักษณะที่ตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้าก่อนแล้วรายงานให้ลูกค้าทราบภายหลัง ซึ่งลูกค้ารับทราบและไม่ได้ทักท้วงหรือสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด นอกจากนี้ในช่วงที่สอง {ก} ยังได้ขออนุญาตลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหลักทรัพย์ในบัญชี โดยกำหนดช่วงราคาที่จะซื้อขายเป็นกรอบกว้าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถส่งคำสั่งได้ทันทีเมื่อได้ระดับราคาตามเป้าหมาย

การรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนลูกค้า เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของ {ก} ศ เป็นเวลา 6 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. กสิกรไทย ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของ {ก} แล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบต่อไปอีกเป็นเวลา 5 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

* ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

ก.ล.ต. เตรียมอนุญาตขายหลักทรัพย์ข้ามพรมแดน
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 | ฉบับที่ 22 / 2558
ก.ล.ต. ส่งเสริมการพัฒนาตราสารทางการเงินให้มีความหลากหลาย เตรียมออกประกาศเพิ่มช่องทางการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ผู้ลงทุนไทยมีความสะดวกมากขึ้น

นายประกิด บุณยัษฐิติ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศให้บริษัทต่างประเทศสามารถเสนอขายหุ้นและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (primary listing) และร่างประกาศรองรับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ Depositary Receipt หรือ DR ซึ่งจะเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ ก.ล.ต. ต้องการเพิ่มทางเลือกของสินค้าและบริการใหม่ ๆ แก่ผู้ลงทุน

หลักเกณฑ์ที่จะประกาศยังคงเน้นให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูล และความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทต่างประเทศที่ต้องการระดมทุนในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับบริษัทไทย รวมทั้งเกณฑ์เพิ่มเติมที่ใช้สำหรับบริษัทต่างประเทศโดยเฉพาะ เช่น แสดงได้ว่ากฎหมายพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทมีความสอดคล้องกับกฎหมายของไทยในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสิทธิผู้ถือหุ้น ในส่วนของ DR จะต้องมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นของบริษัทหรือหน่วยลงทุนของอีทีเอฟต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ก.ล.ต. เชิญร่วมงาน ?เตรียมสุขหลังเกษียณ? เตรียมพร้อมคนทำงานใกล้เกษียณรับชีวิตรอบใหม่

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 | ฉบับที่ 126 / 2557

ก.ล.ต. ร่วมกับภาคีและพันธมิตรโครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน จัดงาน ?เตรียมสุขหลังเกษียณ? ให้ความรู้การจัดการเงินของคนวัยทำงานและวัยเกษียณ พร้อมบูธให้คำแนะนำด้านการเงินและสุขภาพ เพื่อสร้างความพร้อมแก่คนทำงานที่ใกล้เกษียณรับการเริ่มต้นชีวิตรอบใหม่

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ร่วมกับภาคีและพันธมิตรใน ?โครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน? จัดงาน ?เตรียมสุขหลังเกษียณ? เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนวัยทำงานและวัยใกล้เกษียณอายุตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสุขภาพกายและใจเพื่อเริ่มต้นชีวิตรอบใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันคนอายุ 60 ปี ยังมีสุขภาพแข็งแรงและสติปัญญาที่จะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และยังมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกนาน อีกทั้งเมื่อเกษียณอายุมักได้เงินก้อนเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงถือว่ากำลังจะเข้าสู่ชีวิตรอบใหม่ และต้องเปลี่ยนรูปแบบการวางแผนจัดการเงินและจัดการชีวิตให้เหมาะสม

ในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่เหมาะสมกับวัย การจัดการหนี้ การระวังภัยทางการเงิน และการแนะนำธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้ รวมถึงงานจิตอาสาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งในแต่ละหัวข้อได้รับเกียรติจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงนักพูดชื่อดังที่จะสร้างแรงบันดาลใจและปลุกไฟให้ผู้เข้าสัมมนาสนุกและมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ พร้อมกันนี้ จะได้พบกับบูธให้ความรู้และคำแนะนำการจัดการเงินและรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ บูธสุขภาพ และบูธกิจกรรมเพื่อการสร้างสุขหลังเกษียณ

งาน ?เตรียมสุขหลังเกษียณ? จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08.30-18.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.start-to-invest.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1207 กด 3

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ลงทุนโดยไม่ได้สั่ง

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 | ฉบับที่ 127 / 2557

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ก} สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บล. คันทรี่) เนื่องจากตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

ก.ล.ต. ได้รับรายงานของ บล. คันทรี่ กรณีลูกค้าร้องเรียนผู้แนะนำการลงทุนราย {ก} พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า {ก} ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่งในปริมาณมากติดต่อกันหลายวัน และพบว่าจำนวนหลักทรัพย์ลดลงจากบัญชีหลักทรัพย์ ต่อมา {ก} ได้ใช้เงินของลูกค้าทยอยซื้อหลักทรัพย์คืน และปรากฏบทสนทนาในเทปบันทึกเสียงระหว่าง {ก} กับลูกค้าว่า {ก} จะหาเงินมาชดใช้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *