ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

ค่ารักษาเพิ่ม เกินสวัสดิการก็ยังเอาอยู่ จุดเด่น จ่ายค่ารักษาส่วนเกินเพิ่มเติมวงเงินส่วนที่ขาด จ่ายส่วนเกินให้ ในส่วนที่เกินจากวงเงินของสวัสดิการที่มีอยู่ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 400,000 บาท(1) จ่ายให้อีก สำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน สูงถึง 6,000 บาท(2) ต่อวัน กลุ่มอาชีพ 1 และ 2 ทำได้ตั้งแต่อายุ 30...
จุดเด่น นอน หรือ ไม่นอน ก็ได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ต่อปี เหมารวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสูงสุดถึง 2,000 บาท ต่อวันรับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุดถึง 1,000...
พลัสความคุ้มครอง ดูแลลูกน้อยได้อย่างมั่นใจตามช่วงวัย จุดเด่น ดี คิดส์ พลัส ช่วยจ่ายส่วนเกิน ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ทั้งค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด กรณีแอดมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก เหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงถึง 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง...