ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ


ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ ประกันออนไลน์ สมัครประกันออนไลน์ ประกันชีวิต สมัครประกันชีวิต

ประกันชีวิตเพื่อคนออนไลน์ ทำไมต้องเลือกคนที่เข้าใจ ?

ซื้อของบนโลกออนไลน์มองผ่าน ๆ ด้วยตาอาจรู้สึกเหมือน ๆ กัน แต่เมื่อได้ลองใช้ ลองสัมผัสจะพบว่าประสบการณ์ที่ได้นั้นต่างกันลิบลับ และมีหลายครั้งที่คุณอาจผิดหวังเมื่อไม่ได้เป็นแบบที่คิด เพื่อให้คุณใช้งานได้ดี ไม่มีสะดุด เราจึงพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์อย่างต่อเนื่องให้ตอบโจทย์คนออนไลน์มากที่สุด เพราะเราเข้าใจว่าคนออนไลน์เช่นคุณต้องการอะไร

“เข้าใจ” ว่าอยากซื้อออนไลน์เองได้ทุกขั้นตอน

เราเข้าใจดีว่าคนออนไลน์มีความต้องการที่หลากหลาย อยากค้นหาสิ่งที่ใช่ให้ได้มากที่สุด แต่กว่าจะเจอสิ่งที่ใช่ก็ต้องแลกกับความยุ่งยาก หรือบางครั้งสิ่งที่ใช่ก็ไม่ได้มีในออนไลน์ เราจึงมีผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ที่หลากหลาย ครอบคลุม รวมทุกความต้องการของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นประกันออมทรัพย์เพื่อการลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตระยะสั้น ประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุ

“เข้าใจ” ว่าคุณชอบเปรียบเทียบความคุ้มค่า

เราเข้าใจดีว่าคนออนไลน์อยากเลือกสิ่งที่ใช่ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่ามากที่สุด เราจึงให้คุณเลือกความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการได้อย่างอิสระ พร้อมรายละเอียดแผนประกันที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มาพร้อมกับเบี้ยประกันที่คุ้มค่า และยังให้คุณคำนวณเบี้ยประกันได้เอง เพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้คุณซื้อเองได้ง่าย ภายใน 5 นาที ตั้งแต่ต้นจนจบ และยังให้ความคุ้มครองชีวิตทันที ! ไม่ต้องรอลุ้นให้เหนื่อยใจ เพราะเราเข้าใจว่าคนออนไลน์เช่นคุณเมื่อซื้อแล้วก็อยากได้รับความคุ้มครองไวที่สุด

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของคนออนไลน์ เราพร้อมที่จะนำความคิดเห็นจากลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนสามารถออกแบบที่เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานออนไลน์อย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณจะชอบใช้ชีวิตแบบไหน…เราพร้อมดูแลให้เสมอ คิดจะซื้อประกันชีวิตออนไลน์ต้องเลือกคนที่เข้าใจคนออนไลน์เช่นคุณ

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 1 รายฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 | ฉบับที่ 12 / 2557

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา เป็นเวลา 3 เดือน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ ว่า {ก} รับมอบหมายจากลูกค้า 2 ราย ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยก่อนที่เรื่องปรากฏต่อบริษัท {ก} ให้ข้อมูลกับผู้จัดการสาขาว่าได้รับมอบหมายจากผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนตามที่ผู้รับมอบอำนาจสั่ง หรือตามที่ {ก} เห็นสมควร โดยกระทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในปริมาณและมูลค่าการซื้อขายที่สูง ต่อมาเกิดผลขาดทุน ลูกค้าจึงต้องการให้ {ก} ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และ {ก} ได้ชี้แจงและรับสารภาพตามข้อมูลดังกล่าวต่อ ก.ล.ต.

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้นแต่ไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกค้าได้ แม้ลูกค้าจะให้ความยินยอมหรือมอบหมายก็ตาม ดังนั้น การกระทำของ {ก} จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางลงโทษที่กำหนดสำหรับช่วงเวลาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ลงโทษพักการปฏิบัติงานไปแล้ว 3 เดือน จึงให้ถือว่า {ก} ได้รับโทษพักการให้ความเห็นชอบตามคำสั่งของ ก.ล.ต. แล้ว

ก.ล.ต. เปิดโครงการ ?หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด? รุ่นที่ 3

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 | ฉบับที่ 13 / 2557

ก.ล.ต. ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้าสร้างความตื่นตัวด้านการระดมทุนและตลาดทุนให้แก่กิจการในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เปิดโครงการ ?หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด? รุ่นที่ 3 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เช่นเดิม ปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม 2557 นี้

นายวรพล โสคติยานุรักษ์? เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ? เปิดโครงการ ?หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด? รุ่นที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การระดมทุนในตลาดทุน และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างเต็มที่? อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจตัวกลางและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ขยายขอบเขตการทำธุรกิจไปยังจังหวัดต่าง ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร

?นับตั้งแต่โครงการหุ้นใหม่ฯ ได้เริ่มขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 219 บริษัท จาก 39 จังหวัดทั่วประเทศ?? ก.ล.ต. ตระหนักว่า หากมีผู้เข้าร่วมโครงการกระจายตัวในจังหวัดต่าง ๆ มากขึ้น จะช่วยให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน และแนวคิดในเรื่องการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี แพร่หลายไปยังผู้ประกอบการในต่างจังหวัดมากขึ้น? ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในต่างจังหวัดและธุรกิจครอบครัวในการยกระดับการบริหารงาน ในปีนี้ ก.ล.ต. และหน่วยงานพันธมิตรจึงจัดโครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทยทุกระดับทั่วประเทศ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน? นายวรพล กล่าว

สำหรับกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับรุ่นก่อน ได้แก่ เป็นกิจการที่จัดตั้งในต่างจังหวัด หรือมีธุรกิจหลักในต่างจังหวัด ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในงบการเงินปีล่าสุดจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมีผลกำไรหรือกำไรสะสม รวมทั้งจะต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัด และมีความสนใจจะระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์?

กิจการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน การระดมทุน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกิจการสามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อเตรียมตัวขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. โดยกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจาก ก.ล.ต. ภายในปี 2558? จะได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง????

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sec.or.th/ipop หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน ก.ล.ต. โทร.? 0-2695-9999 กด 2 หรือ 08-1931-4999 และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด หรือ ก.ล.ต. ภายในวันที่? 31 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ก.ล.ต. ดำเนินโครงการ ?หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด? มาแล้ว 2 รุ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 219 บริษัท ครอบคลุม 39 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นรุ่นแรก 104 บริษัท และรุ่นที่ 2 จำนวน 115 บริษัท และช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจาก ก.ล.ต. จำนวน 16 บริษัท พร้อมกับพันธมิตรที่เป็นผู้สนับสนุนบริษัทดังกล่าว

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 | ฉบับที่ 14 / 2557

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (บล.กสิกรไทย) ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบและการลงโทษผู้แนะนำการลงทุนราย {ก} ของ บล.กสิกรไทย พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า {ก} สนทนาในลักษณะรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ซึ่ง {ก} ยอมรับว่าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าทั้งหมด โดยลูกค้าให้วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์แทนผ่านโปรแกรมสนทนา LINE เนื่องจากลูกค้าไม่มีเวลา และมีการยืนยันรายการผ่านทางโทรศัพท์พื้นฐานทุกสิ้นวัน

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} เป็นเวลา 1 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.กสิกรไทย ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ของ {ก} เป็นเวลา 15 วันแล้ว จึงเหลือระยะเวลาการพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนอีกเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

ก.ล.ต. ยกเว้นการทำ suitability test สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ของผู้ได้รับการจดทะเบียนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 | ฉบับที่ 15 / 2557

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับผู้จดทะเบียนเป็นประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ไม่ต้องประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม (“suitability test”) กับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน เนื่องจากผู้ลงทุนสถาบันเป็นผู้ที่ดูแลตัวเองได้ในเรื่องการลงทุน เว้นแต่ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะได้รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม (opt in) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ก.ล.ต. เชิญผู้บริหารระดับสูงธนาคารพาณิชย์ร่วมหารือเป็นครั้งแรก พร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 | ฉบับที่ 16 / 2557

ก.ล.ต. หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ

หนุนบริษัทในเครือขยายธุรกิจไปต่างประเทศ พร้อมทั้งเน้นบทบาทการให้คำแนะนำด้านการวางแผนเงินลงทุนและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สามารถให้คำแนะนำด้านการวางแผนและจัดสรรเงินลงทุน

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารต่างประเทศ ประจำครึ่งแรกของปี 2557 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกว่า ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย ส่งเสริมการเข้าถึงการลงทุนของประชาชนผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้น โดย ก.ล.ต. พร้อมอำนวยความสะดวกในการประสานความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์

ก.ล.ต. เห็นว่าธนาคารพาณิชย์มีบทบาทอย่างมากในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุน จึงได้หารือร่วมกันถึงความสำคัญของการวางแผนการลงทุน โดยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้แนะนำการลงทุนของธนาคารสามารถแนะนำเบื้องต้น ให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดสรรสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ (asset allocation) และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้มีทรัพย์สินเพียงพอกับการดำรงชีพและมีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณอายุ ซึ่งผู้แนะนำการลงทุนทุกคนจะต้องมีความสามารถในการให้บริการดังกล่าวได้ในระยะเวลาประมาณ 2 ปีข้างหน้า ธนาคารพาณิชย์จึงยังมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอให้ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังและควบคุมดูแลการแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน โดยต้องใช้บุคลากรที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบเท่านั้น และต้องทำหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น มีการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าก่อนที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสม เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ก.ล.ต.ได้แจ้งความคืบหน้าในการออกหลักเกณฑ์เพื่ออนุญาตการออกตราสารทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนำมาคำนวณเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามแนวทางของ Basel III โดยเปิดให้เสนอขายตราสารดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผ่านสถาบันตัวกลางหรือธนาคารพาณิชย์เสนอขายเองก็ได้ และเนื่องจากตราสารดังกล่าวอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนสูง ผู้แนะนำการลงทุนต้องเปิดเผยรวมทั้งอธิบายข้อมูลสำคัญให้ผู้สนใจลงทุนเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น ลักษณะและเงื่อนไขของตราสาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อผู้ลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในช่วงต้นปีนี้

?ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน เนื่องจากมีช่องทางการให้บริการจำนวนมากอยู่ทั่วประเทศ และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาเป็นเวลานาน ก.ล.ต. จึงสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการลงทุนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำในเรื่องการจัดสรรเงินไปลงทุนแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม การประชุมร่วมกันในครั้งนี้ทำให้ ก.ล.ต. มีโอกาสได้รับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล ทั้งเรื่องการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บทบาทของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านตลาดทุน ในขณะเดียวกันผู้บริหารธนาคารได้ทราบถึงทิศทางและนโยบายในการพัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. ในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้สอดรับไปในแนวเดียวกัน? นายวรพล กล่าว

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายกองทุนรวมของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN CIS) แก่ผู้ลงทุนไทย

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 | ฉบับที่ 17 / 2557

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.? เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes: ASEAN CIS) แก่ผู้ลงทุนไทยทั่วไปแล้ว คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 2 ปีนี้

ASEAN CIS ที่จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนไทยทั่วไปต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปแล้วในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งคุณสมบัติของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์? การดำเนินงานกองทุน และข้อกำหนดในการลงทุนของ ASEAN CIS ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกลาง (Standards of Qualifying CIS) ของกลุ่มประเทศอาเซียน

หน่วยลงทุน ASEAN CIS จะเสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในไทย มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปในไทย เช่น หนังสือชี้ชวน เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขาย (Fact Sheet) รายงานประจำปี เป็นต้น? และมีตัวแทนประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น การประกาศราคาหน่วยลงทุน การจัดส่งรายงานแก่ผู้ถือหน่วย รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

?เมื่อปี 2555 ก.ล.ต. ออกประกาศรองรับการเสนอขาย ASEAN CIS ในไทยให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แล้ว ประกาศฉบับใหม่นี้รองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปได้ โดยจะนำหลักเกณฑ์ที่ประกาศไปแล้วมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน? ทั้งนี้ การอนุญาตเสนอขาย ASEAN CIS ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน แต่ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้านกองทุนรวม ตลอดจนเสริมสร้างการเชื่อมโยงของตลาดทุนในภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น? นายวรพล กล่าว

การเสนอขาย ASEAN CIS ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการด้านตลาดทุนสู่การรวมตลาดอาเซียนในปี 2558 เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนและเอื้ออำนวยให้เกิดการเสนอขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศในกลุ่มอาเซียน อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพตลาดทุนไทยและตลาดทุนอาเซียนให้เทียบเท่าสากล

ก.ล.ต. เปิดเบอร์โทร. 1207 ติดต่อง่ายให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 | ฉบับที่ 18 / 2557

ก.ล.ต. เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 1207 เพื่อให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตลาดทุน ให้สะดวกยิ่งขึ้น เริ่มวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อกับ ก.ล.ต. ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น การขึ้นทะเบียน โครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตลาดทุน โดยหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 1207 ง่ายต่อการจดจำ เลข 12 หมายถึงการติดต่อได้ทั้งปีตลอด 12 เดือน และ 07 หมายถึงการติดต่อได้ทุกวันตลอด 7 วัน ทั้งนี้ หมายเลขพิเศษ โทร. 1207 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น TPC

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 | ฉบับที่ 19 / 2557

ก.ล.ต. เปิดเผยกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายเสริมเกียรติ กังเสถียร นายวิเชียร เอื้อศิริพันธ์ และนายประทีป วงศ์กุลนิษฐ์ เป็นเงินรายละ 500,000 บาท กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (TPC) รวมทั้งนายประพัฒน์ อิทธิชัยศรี และนางสาวณัฐธิดา รักชอบสันติ ผู้สนับสนุน รายละ 333,333.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,166,666.66บาท

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบพบว่าปริมาณและราคาซื้อขายหุ้น TPC ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เกิดจากนายเสริมเกียรติ นายวิเชียร และนายประทีปได้รู้เห็นหรือตกลงกันใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และของนายประพัฒน์และนางสาวณัฐธิดา ในการซื้อขายหุ้น TPC ในลักษณะผลักดันราคา และส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อจับคู่กันเองระหว่างบัญชีในลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดว่ามีการซื้อขายหุ้น TPC กันมากหรือราคาหุ้น TPC เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทำการซื้อขายต่อเนื่อง เป็นผลให้การซื้อขายหุ้น TPC ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยนายประพัฒน์และนางสาวณัฐธิดาให้ความช่วยเหลือในการให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การกระทำของนายเสริมเกียรติ นายวิเชียร และนายประทีป เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่วนการกระทำของนายประพัฒน์และนางสาวณัฐธิดา เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดข้างต้น เป็นความผิดตามมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบนายเสริมเกียรติ นายวิเชียร และนายประทีป เป็นเงินรายละ 500,000 บาท และนายประพัฒน์และนางสาวณัฐธิดา เป็นเงินรายละ 333,333.33 บาท

ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น RICH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *