อัปเดตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปี 2566

ความเจ็บป่วยไม่เข้าใครออกใคร ยิ่งป่วยฉุกเฉินไม่ทันได้เตรียมค่ารักษาไว้ ก็อาจทำให้ทรุดได้ เพราะไหนจะค่าห้องพัก ค่าหมอ ค่ายา ค่าอาหาร และค่าอื่นๆ อีกมากมาย เหล่านี้ต้องเตรียมเงินไว้เท่าไรถึงจะพอ? โดยเฉพาะค่าห้องพักผู้ป่วยที่อาจมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดทุกปี ซึ่งห้องพักเดี่ยวมาตรฐานยังเป็นห้องพักสุดฮิตที่คนมักจะเลือกพักอีกด้วย เพราะชอบความเป็นส่วนตัว สะดวกสบาย แต่ก็มาพร้อมกับค่าห้องที่ราคาสูงกว่าห้องทั่วไป

ดังนั้น นอกจากจะเก็บเงินไว้ยามเจ็บป่วยแล้ว ก็ยังสามารถซื้อประกันสุขภาพ เพื่อช่วยดูแลค่ารักษาได้อีกด้วยแต่ก่อนอื่นเมืองไทยประกันชีวิต ได้รวบรวมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานฉบับอัปเดตปี 2566 จากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศมาฝาก ว่าหากต้องพักห้องเดี่ยวมาตรฐานต้องจ่ายไปเท่าไร

จะเห็นได้ว่าค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานโรงพยาบาลจากทั่วประเทศนั้น มีราคาที่หลากหลายแตกต่างกันไป และเมื่อเราทราบราคาค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานโรงพยาบาลกันแล้วก็น่าจะพอคาดเดากันได้ว่าหากเจ็บป่วยขึ้นมาต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ แต่หากอยากเพิ่มความมั่นใจ ก็สามารถพลัสความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต Elite Health Plus เหมาจ่ายตามจริง 20 – 100 ล้านบาทต่อปี +เข้ารักษาได้ทุก รพ. ทั่วไทยหรือหรือทั่วทุกมุมโลก(1) คุ้มครองทั้งโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองครบทั้ง IPD และ OPD(2) เบี้ยวันละไม่ถึง 83 บาท(3)

ซื้อวันนี้! ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% สูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

คุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน แบบเหมาจ่ายตามจริง หรือ ห้องเดี่ยวพิเศษก็คุ้มครอง 10,000 – 25,000 บาทต่อวัน
คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน 
ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบเคมีบำบัดและแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การวินิจฉัยแบบ MRI และการฟอกไตโดยไม่ต้องแอดมิท 
เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล
เลือกซื้อเพิ่มได้ ความคุ้มครองคลอดบุตร หรือ แพ็กตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม ฉีดวัคซีน และค่ารักษาทางสายตา ได้ตามใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง
☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

(1) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก
(2) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท
(3) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 35 ปี แผน 20 ล้านบาท พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

  • สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยแบบ อีลิท เฮทล์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย