เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เราดำเนินธุรกิจประกันชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ตอบสนองทุกความต้องการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งมอบความสุขแก่และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต

กมลพร  สุภัทรพิมล 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน : 6401032322

เลขที่ IC license : 121886

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

  • ประสบการณ์ด้านพิจารณารับประกันชีวิต ประกันสุขภาพกว่า 12 ปี (Medical underwriter)
  • ประสบการด้านงานสินไหม
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และ โรงพยาบาลเครือข่าย 1 ปี
  • พยาบาลวิชาชีพประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร.พ.รามาธิบดี เป็นเวลา 2 ปี
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี 1 ปี
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมวิชาการให้แก่พยาบาล ปฐมนิเทศ 1 ปี