Elite Health Plus เมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus เมืองไทยประกันชีวิต


Elite Health Plus เมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus เมืองไทยประกันชีวิต Unite Linked UDesign Elite ประกันโรคร้ายแรง ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 02.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารราชเทวี อพาร์ทเม้นท์ เลขที่ 488/18 ซอยเพชรบุรี 18 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารสูง 14 ชั้น และมีผู้พักอาศัยกว่า 100 ห้อง เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวน 44 คน ซึ่งถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควัน จึงได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยอย่างทันท่วงที จนได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แล้ว ซึ่งสำนักงานคปภ.จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่า อาคารดังกล่าวได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ (ACCIDENTAL DAMAGE (PROPERTY) INSURANCE POLICY FOR BUSINESS) ไว้กับบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 2017-P1078329-PAC เริ่มต้นความคุ้มครองเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดยมีทุนประกันภัย 314 ล้านบาท ประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง(รวมฐานราก) ทุนประกันภัย 300 ล้านบาท การสูญเสียค่าเช่า (สูงสุด 6 เดือน) ทุนประกันภัย 14 ล้านบาท และได้มีการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายทรัพย์สินและการบาดเจ็บทางร่างการต่อบุคคลภายนอกโดยจำกัดความคุ้มครองไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ประสานบริษัทประกันภัยเร่งสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทประกันภัย ได้เยียวยาให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย รายละ 100,000 บาท โดยทายาทของนายพีรณัฐ อินวกูล (นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ไดัรับเงินเยียวยาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 2 ราย อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อให้มารับเงิน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ และจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยและประสานงานด้านค่าสินไหมทดแทนอย่างเต็มที่ อุบัติเหตุและอุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยที่เราไม่คาดคิด และเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น ไม่ควรประมาทและมองข้ามความสำคัญของการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของท่านได้ ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของตนเอง อย่างไรก็ตาม ขอให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้อาคารของ ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านการประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีตัวแทนและนายหน้ามากที่สุดในอาเซียน ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 387,157 ราย โดยเป็นตัวแทนประกันชีวิต 274,575 ราย และนายหน้า 112,622 ราย และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รับเรื่องร้องเรียนเพิกถอนใบอนุญาตคนกลางประกันภัย กลุ่มพิทักษ์สิทธิ สำนักงาน คปภ. เปิดเผยว่า ปี 2559 มีผู้ร้องเรียน 178 ราย และ 314 ราย ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 76% เรื่องร้องเรียนหลัก 5 เรื่องในปี 2560 ได้แก่ คดียักยอกเบี้ยประกันภัย 232 คดี 45 คดี คือ ตัวแทนผิดเงื่อนไขประกัน 18 ราย ขายโดยเข้าใจผิดว่าเป็นเบี้ยประกัน 12 รายขายต่อกรมธรรม์ใหม่โดยยกเลิกกรมธรรม์เดิม

นอกจากนี้ ในช่วงสิ้นปี 2561 ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program: FSAP) รวมถึงภาคการประกันภัยภายใต้หลักการ Insurance Core Principles (ICPs) ของสมาคมกำกับดูแลการประกันภัยระหว่างประเทศ International Association of Insurance Supervisors (IAIS) จะประเมินระดับมาตรฐานสากลของประสิทธิผลของผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและการดำเนินธุรกิจประกันภัย มาตรฐาน ICP หลายฉบับเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทประกันภัย ตัวกลางประกันภัยโดยตรงของ ICP ข้อ 18 (ตัวกลาง) และ ICP ข้อ 19 (การดำเนินธุรกิจ) เป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินตัวกลางประกันภัย เช่น การออกใบอนุญาต มาตรฐานความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณ อื่น ๆ คือการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ลูกค้า 

เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้เชิญบริษัทประกันชีวิต 21 แห่ง เข้าร่วมประชุมนโยบายเกี่ยวกับตัวกลางประกันภัยและช่องทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจว่าบริษัทประกันชีวิตต้องทำอย่างไร ดำเนินการตามร่างประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับตัวแทนที่คณะกรรมการ คปภ. เห็นชอบในหลักการ ขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลักการ 4 ประการที่กล่าวถึงในร่างฉบับนี้ ประการแรก การยกระดับการดำเนินการทางการตลาดของระบบประกันภัย ประการที่สองเป็นไปตามมาตรฐานสากล ประการที่สาม จัดให้มีระบบการจัดการสำหรับการดำเนินการทางการตลาด คุณภาพ ความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เอาประกันภัย

ดร.สุติพล กล่าวว่า Elite Health Plus เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัทและไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของ คปภ. เช่น การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง บริษัทต้องมีระบบตรวจสอบคุณภาพในการเสนอกรมธรรม์ของคนกลางประกันภัย หากพบหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงและข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นและสรุปสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรายงานต่อผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุง คณะกรรมการบริษัทในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมคุณภาพในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามแนวทางที่ประกาศโดย คปภ. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์

“ผมอยากให้บริษัทประกันชีวิตดูแลช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันหลายๆ ช่องทาง ที่สำคัญมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามคุณภาพและมาตรฐานสากล ช่องทางนั้น ได้แก่ ตัวแทนกลางหรือภูมิภาค นายหน้า ธนาคาร และช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ ในที่สุด โดยคาดหวังว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างทันท่วงทีและเกิดประโยชน์สูงสุดและลดการร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยและร่วมกันสร้างร่วมพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานปล่อยขบวน Mobile “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)” หลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

กิจกรรม Road Show ในวันนี้ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยผนึกกำลังเปิดตัวกรมธรรม์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง แนะนำกระบวนการในการซื้อ และแนะนำบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ โดยได้เดินทางไปยังเคาน์เตอร์เทสโก้ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส สาขาประชาชื่น โดยมีคุณนิค สมาร์ท กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ

ต่อจากนั้นขบวน Mobile กรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสาธิต PIM ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับพร้อมสาธิตวิธีการลงทะเบียน รับสิทธิความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท โดยเลขาธิการ คปภ.ได้ทดลองลงทะเบียนรับสิทธิความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท ที่เคาน์เซอร์วิสดังกล่าวด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถโดยสาร หมายเลขทะเบียน 10-3824 นครสวรรค์ มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งเดินทางจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเดินทาง ไปยังจังหวัดปทุมธานี เกิดเหตุบริเวณอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เบื้องต้น มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 27 คน

จากการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดของ สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก พบว่า รถโดยสาร หมายเลขทะเบียน 10-3824 นครสวรรค์ ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ BKK-A-COI-17-094124 เริ่มคุ้มครองเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนดนี้ ได้ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ในส่วนของผู้โดยสาร กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน และกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 บาท กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ และจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยและประสานงานด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นประชาชนจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และฝากเตือนถึงประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการ รถสาธารณะที่ให้บริการประชาชนจำนวนมากควรทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดและหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุกรมธรรม์ด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและครบวงจร และถ้ามีกำลังซื้อ ขอให้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจเพิ่มเติม เพื่อจะได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้น

“ผู้ประกอบการที่มีแรงงานเป็นชาวต่างด้าวและได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้แรงแรงต่างด้าว เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีของท่าน และเป็นสวัสดิการที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ กรณีถูกลอบฆาตกรรมทำร้าย และยังมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้กับแรงงานของท่านอีกด้วย ซึ่งสำนักงาน คปภ.จะหารือกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ MoU และผลักดันให้มีการนำเอาระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัย และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านประกันภัยอย่างครบวงจรให้กับผู้ใช้แรงงานต่างด้าวอีกด้วย ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยสามารถติดต่อมาที่สายด่วน คปภ. 1186”

>> เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

>> เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

>> เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ประกันออนไลน์ สมัครประกันออนไลน์ ประกันชีวิต สมัครประกันชีวิต สมัครประกันชีวิตออนไลน์ ประกันชีวิตออนไลน์ ขายประกันชีวิต ประกันชีวิตออนไลน์ ที่ปรึกษาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน ประกันคุ้มครองชีวิต ประกันชีวิตควบคู่การลง ประกันชีวิตออนไลน์ ขายประกันชีวิต ขายประกัน ตัวแทนประกันชีวิต ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต ตะกาฟุล เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ เมืองไทยประกันชีวิต ประกันกลุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *