MTL Click ลดหย่อนภาษี เมืองไทยประกันชีวิต ประกันบำนาญ


MTL Click ลดหย่อนภาษี เมืองไทยประกันชีวิต ประกันบำนาญ สมัครประกันออนไลน์ ประกันชีวิต สมัครประกันชีวิต สมัครประกันชีวิตออนไลน์ ประกันชีวิตออนไลน์

ตัวช่วยลดหย่อนภาษีปีนี้ อย่าลืม! ประกันชีวิตแบบบำนาญ “เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 300,000 บาท” หลายคนอาจจะเคยได้เห็นข้อความนี้แล้วเกิดข้อสงสัยว่าประกันชีวิตแบบบำนาญให้ความคุ้มครองอย่างไร? ใครบ้างที่ควรทำประกันชีวิตแบบบำนาญ? แล้วลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทจริงหรือไม่?

ลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตแบบบำนาญคืออะไร?
ประกันชีวิตแบบบำนาญคือ ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและจ่ายผลประโยชน์เงินคืนเป็นรายงวดในรูปแบบของเงินบำนาญหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบตามกำหนดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบสัญญา เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเงินบำนาญให้กับตัวเองในวัยเกษียณ

ประกันชีวิตแบบบำนาญเหมาะกับใครบ้าง?
คนที่ต้องการวางแผนทางการเงินไว้ใช้หลังเกษียณ
เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นสร้างความมั่นคงในชีวิต ต้องการวางแผนเก็บเงินในระยะยาว มีเงินบำนาญไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าประกันชีวิตแบบบำนาญค่อยซื้อตอนใกล้ๆ เกษียณก็ได้ แต่ที่จริงแล้วประกันชีวิตแบบบำนาญเริ่มทำได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงานเพราะเบี้ยประกันภัยยังต่ำกว่าเริ่มทำตอนอายุเยอะๆ อีกด้วย

คนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
เพราะประกันชีวิตแบบบำนาญมีการการันตีการจ่ายเงินบำนาญที่แน่นอนตามสัญญา ไม่ต้องกังวลกับสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน หรือเหมาะกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทำประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคนกลุ่มนี้เช่นกัน

คนที่ต้องการซื้อประกันชีวิตเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
นื่องจากเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท และเมื่อนำสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปรวมกับเงินได้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน แล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1 นำเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปและเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญใช้สิทธิอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และสำหรับใครที่ไม่มีประกันชีวิตแบบทั่วไปหรือสัญญาเพิ่มเติมสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน 100,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 MTL Click ลดหย่อนภาษี นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหลือจากขั้นตอนที่ 1 ไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เท่านี้เราก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกกันชีวิตแบบบำนาญได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

แต่ประกันชีวิตแบบบำนาญที่จะนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อดังต่อไปนี้

ทำประกันชีวิตแบบบำนาญกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น
ต้องเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ผลประโยชน์เงินบำนาญจะเริ่มจ่ายเมื่ออายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จนถึงอายุไม่ต่ำกว่า 85 ปี
ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดก่อนรับเงินบำนาญ ยกเว้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด ณ วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือวันครบรอบกรมธรรม์ประกันภัยปีสุดท้ายก่อนรับเงินบำนาญ
การจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญในช่วงรับบำนาญต้องกำหนดจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เช่น รายปี รายเดือน
ต้องเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีวงเล็บด้านหลังต่อท้ายชื่อว่า “บำนาญแบบลดหย่อนได้”

ประกันชีวิตแบบบำนาญนอกจากจะช่วยให้เรามีเงินใช้ในยามเกษียณแล้ว แถมยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทอีกด้วย รู้แบบนี้แล้วลองมองหาประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหมาะกับเรา เพื่อที่จะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต เงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีกันดีกว่า

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 | ฉบับที่ 33 / 2556

ก.ล.ต. เตรียมเพิ่มหุ้นลำดับที่ 51-100 ในกลุ่มดัชนี SET100 เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) พร้อมปรับปรุงขั้นตอนการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขาย DW ของภาคเอกชนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยประกาศจะมีผลใช้บังคับเร็ว ๆ นี้

เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ก.ล.ต. จึงได้เพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงของ DW จากเดิมที่จำกัดเฉพาะหุ้นในกลุ่มดัชนี SET50 เป็นหุ้นในกลุ่มดัชนี SET100 โดยหุ้นลำดับที่ 51-100 ต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่คำนวณและประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส

สำหรับการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขาย DW ก.ล.ต. จะอำนวยความสะดวกและลดภาระด้านเอกสารของภาคเอกชนโดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเสนอขายและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ filing) และหนังสือชี้ชวนให้รวดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน และลดผลกระทบจากราคาหุ้นอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไป (price risk) โดยได้ปรับปรุงการอนุญาตออกและเสนอขาย DW ให้เป็นแบบ auto approve กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติตามที่กำหนด รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาในแบบ filing และหนังสือชี้ชวนให้กระชับ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และลดภาระในการลงนามเอกสารจำนวนมากของภาคเอกชน

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ?การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกเสนอขาย DW ของ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ เพื่อต้องการลดภาระของภาคเอกชนในเรื่องต่าง ๆ และให้การเสนอขาย DW รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงไป ในด้านของผู้ลงทุน การเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิง DW นอกจากจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงต่อพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนได้อีกด้วย?

ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ประกาศใช้มาตรฐานอาเซียนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 | ฉบับที่ 34 / 2556

ในวันนี้ (1 เม.ย. 2556) ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซียและสิงคโปร์ ประกาศใช้มาตรฐานอาเซียนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ASEAN Disclosure Standards) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขายหลักทรัพย์หลายประเทศในอาเซียนพร้อมกัน

การออกมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียนที่จะทำให้การระดมทุนในภูมิภาคมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการระดมทุนโดยการเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อนในหลายประเทศพร้อมกันในอาเซียน สามารถจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและหนังสือชี้ชวนชุดเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนให้กับผู้ออกหลักทรัพย์

มาตรฐานอาเซียนนี้จัดทำโดยกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum หรือ ACMF) โดยเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมได้เมื่อมีความพร้อม ซึ่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็น 3 ประเทศแรกที่ใช้มาตรฐานดังกล่าว

การประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานกลางของอาเซียนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของแผนเชื่อมโยงตลาดทุนของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในเดือนเมษายน 2552 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยในการประกาศมาตรฐานครั้งก่อนเมื่อ 12 มิถุยายน 2552 ยังมีเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละประเทศซึ่งแตกต่างกันไปตามกฎเกณฑ์และสภาพแวดล้อมอยู่ด้วย ในขณะที่เกณฑ์ที่ประกาศใช้ในครั้งนี้จะมีเฉพาะเกณฑ์กลางซึ่งถือเป็นมาตรฐานของอาเซียน โดยได้ตัดเกณฑ์เพิ่มเติมที่เคยมีอยู่ทั้งหมด เป็นผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการใช้เอกสารเปิดเผยข้อมูลและหนังสือชี้ชวนชุดเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

?ผมดีใจและภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ การที่อาเซียนมีมาตรฐานกลางเพียงชุดเดียวแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ขั้นตอนการระดมทุนของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างโอกาสให้ประเทศอาเซียนได้ใช้เงินออมภายในกลุ่มประเทศเพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของภูมิภาคของเราเอง ผมหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนประเทศอื่นในอาเซียนจะประกาศใช้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลนี้เช่นเดียวกับ ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความครอบคลุมและประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นอีก? นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

?ความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่การเข้าถึงการระดมทุนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงกระแสทุนและการเติบโตของตลาดทุนในภูมิภาค มาตรฐานอาเซียนนี้จะทำให้ผู้ต้องการเสนอขายหลักทรัพย์มีโอกาสระดมทุนข้ามพรมแดนเป็นไปโดยสะดวกขึ้น ขณะเดียวกับที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายหลายประเทศพร้อมกัน? ดาตุ๊ก รานจิต อาจิต ซิงห์ ประธานหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซีย กล่าว

?การประกาศใช้มาตรฐานอาเซียนนี้เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของความร่วมมือเพื่อสนับสนุนตลาดทุนในอาเซียน ซึ่งจะทำให้เสนอขายหลักทรัพย์หลายประเทศในอาเซียนพร้อมกันของบริษัทที่ต้องการระดมทุนทำได้โดยจัดเตรียมเอกสารการเปิดเผยเพียงชุดเดียว หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนหวังให้มีหลายบริษัทใช้โอกาสนี้ในการระดมทุนระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของการระดมทุนในตลาดทุนต่อไป? นายลี ชวน เต็ค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะประธานหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน กล่าว

ก.ล.ต. ผ่อนคลายให้กองทุนรวมที่จัดตั้งอยู่แล้วสามารถแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิดได้

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 | ฉบับที่ 36 / 2556

ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนรวมที่จัดตั้งอยู่แล้วสามารถแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด และแบ่งชนิดตามสกุลเงินได้

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนรวมที่จัดตั้งอยู่แล้ว สามารถแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด (multi-class) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุนได้ จากปัจจุบันที่การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะต้องทำตั้งแต่ตอนจัดตั้งกองทุนเท่านั้น และปรับปรุงหลักเกณฑ์การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยอนุญาตเพิ่มเติมให้แบ่งชนิดตามสกุลเงินได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและเพิ่มทางเลือกในการเสนอขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งเป็นการสร้างทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยในอีกทางหนึ่งด้วย

ในการแบ่งหรือเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมที่จัดตั้งอยู่แล้ว บลจ. จะต้องดำเนินการโดยไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม และต้องกำหนดรายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ชนิดหน่วยลงทุนที่แบ่ง สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย

อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันผู้ลงทุนไทยไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนสกุลเงินต่างประเทศในประเทศไทยได้ ดังนั้น ในการเสนอขายหน่วยลงทุนสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าว บลจ. จะต้องกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนว่าเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้น

?ก.ล.ต. ต้องการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการดำเนินงานและสามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้ดีขึ้น ? นายวรพล กล่าว

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดกรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อเบนสัน ดูปองท์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 | ฉบับที่ 37 / 2556

ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาลงโทษนายรวิ ปาตียา หรือปาตียาวงศ์ กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อเบนสัน ดูปองท์ (Benson Dupont) โดยไม่ได้รับอนุญาต พิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2544 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายรวิ ปาตียา หรือปาตียาวงศ์ นายไทเลอร์ เทอร์เรล วาสเซอร์ และนายเพททริค เดอซูซา เนื่องจากร่วมกันดำเนินธุรกิจในชื่อเบนสัน ดูปองท์ (Benson Dupont) และมอร์แกน แปซิฟิค (Morgan Pacific) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริการวม 5 บริษัท แก่บุคคลทั่วไป โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนอื่น และได้ร่วมกันทุจริตหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการโฆษณาเผยแพร่เอกสารแนะนำผ่านเว็บไซต์ และติดต่อชักชวนประชาชนทั่วไปทางโทรศัพท์ให้ร่วมลงทุนกับธุรกิจทั้งสองด้วยความเท็จและปกปิดความจริง ซึ่งการหลอกลวงดังกล่าวทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อและจ่ายเงินแก่จำเลยกับพวกเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นเงิน 110,274.67 ดอลลาร์สหรัฐ อันเป็นความผิดตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมาตรา 343 และ 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาว่านายรวิ ปาตียา หรือปาตียาวงศ์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อเบนสัน ดูปองท์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก 3 ปี แต่การนำพยานเข้าสืบประกอบคำให้การของนายรวิเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงลดโทษ 1 ใน 3 เหลือจำคุก 2 ปี สำหรับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญาศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง

อนึ่ง กรณีนายไทเลอร์ เทอร์เรล วาสเซอร์ และนายเพททริค เดอซูซา พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้อง แต่ไม่สามารถนำตัวมาส่งฟ้องได้ภายในอายุความดำเนินคดี

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นรีทส์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 | ฉบับที่ 39 / 2556

ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. จะออกหลักเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) สามารถแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เนื่องจากกอง 1 ที่ดำเนินการในปัจจุบันจะสามารถเพิ่มทุนและกู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้จนถึงปลายปี 2556 นี้เท่านั้น

ในการแปลงสภาพกอง 1 เป็นรีทส์นั้นสามารถทำได้โดยกอง 1 ขายทรัพย์สินให้กับรีทส์ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแลกกับหน่วยทรัสต์ หลังจากนั้นกอง 1 ดำเนินการเลิกกองทุนและชำระบัญชี ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง 1 จะเปลี่ยนจากการถือหน่วยลงทุนเป็นการถือหน่วยทรัสต์แทนในอัตรา 1 หน่วยลงทุนต่อ 1 หน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ การแปลงสภาพดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการแปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของกอง 1 และรีทส์ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการแปลงสภาพ ทั้งเรื่องประโยชน์ตอบแทน นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียม ภาษี เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนวันประชุม

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. จะผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการแปลงสภาพกอง 1 เช่น ให้กอง 1 สามารถถืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าได้น้อยกว่า 1 ปี ข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนของกอง 1 ในช่วงการแปลงสภาพจะได้รับการยกเว้นเป็นการชั่วคราว แบบแสดงรายการข้อมูลหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนของรีทส์มีผลบังคับใช้เร็วขึ้น รวมทั้งรีทส์ที่มาจากการแปลงสภาพจะได้รับการยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งตามเกณฑ์ปกติจะบริหารจัดการ REIT ได้เพียง 1 กอง เนื่องจากปัจจุบันมี บลจ. หลายแห่งบริหารจัดการกอง 1 ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันหลายกองทุน หากจำกัดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องบริหารจัดการรีทส์ได้เพียงกองเดียวเช่นเดียวกับกรณีจัดตั้งรีทส์ขึ้นใหม่ ก็จะเป็นข้อจำกัดในการแปลงสภาพกอง 1 เป็นรีทส์

?ก.ล.ต. สนับสนุนให้การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมการระดมทุนในรูปแบบของทรัสต์ และออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นรีทส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและเอื้อให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้โดยสะดวก ภายใต้การคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐาน?

ก.ล.ต. เพิกถอนการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย ฐานใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น และรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 | ฉบับที่ 40 / 2556

ก.ล.ต. เพิกถอนการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนราย {ก} ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า {ก} ได้รับฝากซื้อหลักทรัพย์ให้เพื่อนที่อยู่ระหว่างขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ โดยฝากลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ {ก} ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ ซึ่งต่อมาเพื่อนของ {ก} ได้รับอนุมัติเปิดบัญชีหลักทรัพย์จึงได้ขอให้โอนหลักทรัพย์ที่ฝากซื้อเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของตน แต่หลักทรัพย์ดังกล่าวได้ถูกโอนและขายออกหมดแล้ว โดยเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ที่ {ก} ฝากซื้อ {ก} จึงให้เพื่อนที่เป็นลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์อื่นซื้อหลักทรัพย์และโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของเพื่อนเพื่อคืนหลักทรัพย์ที่รับฝากซื้อไว้

นอกจากนี้ {ก} ได้สั่งให้ผู้แนะนำการลงทุนที่อยู่ในทีมซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบที่มาของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า พบแต่เพียงการยืนยันรายการซื้อขายจากผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชี ในลักษณะที่เป็นการซื้อขายให้ก่อนและรายงานให้ลูกค้าทราบในภายหลัง ซึ่งลูกค้ารับทราบรายการซื้อขายโดยไม่ทักท้วง และชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ครบถ้วน

การกระทำของ {ก} ดังกล่าวเป็นการใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นและรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20 (1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} โดยกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นเวลา 1 ปี 3 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.ฟินันเซีย ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของ {ก} มาแล้ว 6 เดือน จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้น 9 เดือน นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2556

ก.ล.ต. กำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 1 ราย ฐานรับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน และปกปิดข้อมูล

>> เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

>> เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

>> เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *