ผลการดำเนินงาน

ประเภทกองทุนชื่อกองทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมผลตอบแทน
ย้อนหลัง (%)
3 เดือน6 เดือน 1 ปี3 ปี ตั้งแต่ต้นปี
กองทุนกลุ่มธุรกิจMFC Property Dividend Fund2.431.37-5.91na-5.91
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2.852.33-3.85-8.29-3.85
กองทุนรวมตลาดเงินK Cash Management0.160.260.400.410.40
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.260.380.580.600.58
กองทุนรวมตราสารหนี้K Asia Pacific Bond Fund5.38-1.93-20.81-7.78-20.81
ผลตอบแทนตัวชี้วัดnanananana
Krungsri Active Fixed Income Fund-A1.511.580.741.160.74
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2.051.980.150.870.15
K Corporate Bond1.101.300.270.870.27
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.971.170.240.790.24
Krungsri Star Multiple1.331.510.670.860.67
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.211.34-0.090.56-0.09
K Fixed Income Plus Fund2.252.09-0.530.51-0.53
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.140.42-1.360.19-1.36
Krungsri Global Collective Smart Income Fund2.920.85-9.39-1.49-9.39
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.00-5.08-15.03-3.04-15.03
กองทุนรวมผสมK Strategic Global Multi-Asset Fund0.34-1.86-10.61-4.63-10.61
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.831.87-4.406.30-4.40
K PLAN 2 FUND2.431.18-1.592.00-1.59
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.941.93-1.192.66-1.19
K PLAN 3 FUND3.541.24-2.463.16-2.46
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2.712.96-1.264.05-1.26
K FIT Allocation L Fund5.43-3.07-24.69-3.77-24.69
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.703.577.007.127.00
K FIT Allocation M Fund3.520.12-10.440.30-10.44
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.342.815.505.495.50
K FIT Allocation S Fund1.91-0.07-5.100.18-5.10
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.741.543.003.003.00
K FIT Allocation XL Fund5.65-3.35-25.99-3.59-25.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2.054.318.508.888.50
K Lifestyle 25001.431.250.241.880.24
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.620.810.520.810.52
K Lifestyle 25102.131.570.392.350.39
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.411.780.631.350.63
K Lifestyle 25203.292.501.003.271.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2.332.910.901.980.90
K Lifestyle 25303.972.941.694.211.69
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2.953.751.212.501.21
MFC Islamic Fund4.095.88-0.29na-0.29
ผลตอบแทนตัวชี้วัด4.2912.251.304.471.30
K Global Income Fund3.02-1.75-13.59-0.82-13.59
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3.41-3.35-15.492.20-15.49
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศabrdn Growth Fund4.585.971.43-2.181.43
ผลตอบแทนตัวชี้วัด7.988.014.174.780.62
abrdn Siam Leaders Fund4.645.751.89-2.441.89
ผลตอบแทนตัวชี้วัด7.988.014.174.780.62
abrdn Small Cap Fund-0.484.282.787.992.78
ผลตอบแทนตัวชี้วัด7.988.014.174.780.62
K Flexible Equity6.154.001.966.991.96
ผลตอบแทนตัวชี้วัด4.085.942.814.192.81
K Valued Stock4.763.83-3.50-0.20-3.50
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5.197.623.534.923.53
Krungsri Dividend Stock5.352.40-3.31-3.97-3.31
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5.197.653.534.903.53
K STAR Equity Fund–A(A)4.564.52-1.112.63-1.11
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5.197.623.534.923.53
1AMSET50-RU6.087.444.150.824.15
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5.436.914.200.664.20
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศONE Ultimate Global Growth-1.73-5.98-46.280.61-46.28
ผลตอบแทนตัวชี้วัด7.590.81-19.023.54-19.02
Principal Global Opportunity Fund C1.430.44-43.49-4.89-43.49
ผลตอบแทนตัวชี้วัด7.610.86-18.976.39-18.97
K USA Equity Fund-A(A)-8.38-12.97-55.38-10.05-55.38
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5.66-1.01-17.108.86-17.10
K USA Equity (D)-8.38-12.91-55.34-10.01-55.34
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5.66-1.01-17.108.86-17.10
Krungsri China A Shares Equity Fund-A3.46-16.75-29.82-7.53-29.82
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-5.17-17.82-24.257.03-24.25
abrdn Asia Pacific Equity Fund - A5.197.653.534.903.53
ผลตอบแทนตัวชี้วัด4.85-5.52-17.352.11-17.35
K China Equity10.97-13.95-26.73-15.84-26.73
ผลตอบแทนตัวชี้วัด10.42-12.43-19.43-5.23-19.43
K-Europe Equity12.443.60-29.411.75-29.41
ผลตอบแทนตัวชี้วัด7.63-0.46-20.311.73-20.31
K Global Healthcare Equity Fund3.430.73-10.306.73-10.30
ผลตอบแทนตัวชี้วัด11.144.51-4.339.93-4.33
K GLOBE0.31-3.50-16.096.12-16.09
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.34-3.06-15.508.65-15.50
K Japan Equity Fund1.18-0.66-5.932.60-5.93
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3.432.48-5.264.99-5.26
K Positive Change Equity Fund-A(A)3.877.12-23.1013.89-23.10
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-0.030.98-9.548.05-9.54
LH Global Lifestyle Equity Fund-3.00-13.90-45.49na-45.49
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-9.94-13.33-42.01na-42.25
TMB Global Quality Growth Fund5.27-1.63-27.150.32-27.15
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.010.74-14.979.25-14.97
TMB SET505.266.554.83-0.014.83
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5.436.914.200.664.20
TMB EASTSPRING Asia Active Equity Fund6.08-10.56-21.92-0.20-21.92
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-1.43-8.17-18.772.34-18.77
K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors1.373.353.523.363.52
ผลตอบแทนตัวชี้วัดnanananana
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกTMB EASTSPRNG Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund-0.10-5.42-10.30-6.25-10.41
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-0.72-0.70-3.64-2.34-3.59
LH Global Equity Fund2.84-3.78-32.531.20-32.53
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-2.220.42-26.5710.82-25.84
SCB Gold-0.75-2.453.8210.653.82
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-0.96-2.234.2711.304.27
K Gold6.91-3.01-1.445.02-1.44
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6.38-2.60-0.656.05-0.65
PRINCIPAL iPROP-D0.29-3.10-8.12-6.70-8.12
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.60-3.18-7.30-4.48-7.30
TMB Global Infrastructure Equity Fund8.25-2.79-3.121.40-2.83
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-13.83-12.44-10.254.91-9.69
TMB Global Property Fund4.62-7.18-23.87-6.69-23.87
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3.01-1.39-17.151.95-17.15
K Property Sector Fund-0.03-2.24-12.19-6.21-12.19
ผลตอบแทนตัวชี้วัด-3.40-3.51-5.90-3.06-5.90