เมืองไทย 8501 (บำนาญลดหย่อนได้)

วางแผนรับบำนาญ เพื่อรีไทร์อย่างไร้กังวล

จุดเด่น

 • จ่ายเบี้ย ครั้งเดียว …..แต่รับบำนาญยาว จัดสรรเงินยามเกษียณอย่างเป็นระบบ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่เป็นภาระผูกพันในอนาคต
 • รับเงินบำนาญสม่ำเสมอทุกปี ปีละ 12%* หลังเกษียณ
 • รับบำนาญไปจนถึงครบอายุ 85ปี
 • สามารถเลือกรับบำนาญได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี
 • สมัครง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 55-70 ปี
 • หมายเหตุ :* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  ผู้ซื้อต้องแถลงสุขภาพเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันภัยและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

แผนความคุ้มครอง

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ทุกจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่มี

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ทุกจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย     : อายุ 55 -70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ     : 50,000 บาท
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย    : ครบอายุ 85 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  :  ชำระครั้งเดียว
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย   : รายปี
 6. อัตราเบี้ยประกันภัย      : คงที่ตลอดสัญญา
 7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม   : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด
 8. การตรวจสุขภาพ           : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด
 9. การพิจารณารับประกันภัย  : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385

รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391