โครงการคุ้มครอง ภายในระยะเวลา 1/1

รายได้แบบไหน ก็สร้างความมั่นคง ให้ลูกหลานได้

จุดเด่น

คุ้มสุดๆ จ่ายนิดเดียว ก็สามารถรับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า หมดปัญหาหากเป็นผู้มีรายได้น้อย

 • คุ้มครองชีวิต สร้างหลักประกัน ไว้ให้ลูกหลาน คลายกังวลกับภาระต่างๆ หากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 • สบายกระเป๋า เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น วันละไม่ถึงบาท* แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า
 • มีให้เลือกถึง 4 แบบ ตามความต้องการ
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 15 – 60** ปี

หมายเหตุ : * สำหรับแบบประกันภัยภายในระยะเวลา 1/1 ผู้เอาประกันภัยเพศหญิงสุขภาพแข็งแรง อายุ 15 ปี เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของแบบประกัน

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน)

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย        

: 15 ปี – 60 ปี

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  

 : 750,000 บาท ทั้งนี้จำนวนเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 200 บาท

 1. การชำระเบี้ยประกันภัย             

: รายปีเท่านั้น

 1. การตรวจสุขภาพ                 

 4.1 การตรวจสุขภาพ  : เป็นไปตามคำสั่งเรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกัน ครั้งที่  2/2559(ตามตารางปกติ)

 4.2 การนับจำนวนเงินอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ   : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

 4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ   : ไม่ใช่กรมธรรม์แบบอัตราเบี้ยประกันภัยสูง

 1. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 2. ไม่ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ จนกว่าบริษัทจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 4. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิ :  

ไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ

ไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385

รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391