UL Plus Unite Linked UDesign Elite Health Plus วางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน DHealth Plus เมืองไทยยูแอลพลัส เมืองไทยประกันชีวิต ประกันโรคร้ายแรง

เรื่องที่ควรรู้ ข้อปฏิบัติ และความแตกต่างของ โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) และ ฮอสพิเทล (HOSPITEL)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ระบาดไปทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทั้งผู้ที่มีอาการหนัก อาการไม่รุนแรง ไม่แสดงอาการ จึงทำให้เกิดปัญหาโรงพยายาบาลไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย และเพื่อการรักษา รับรอง และควบคุมโรค จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field hospital) และฮอสพิเทล (Hospitel) โดยทั้ง 2 สถานที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในการดูแลรักษา

โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) ต่างจาก ฮอสพิเทล (Hospitel) อย่างไร
โรงพยาบาลสนาม (Field hospital)
สถานที่สำหรับรับรองผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบบริการและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลจะรับได้ โรงพยาบาลสนามเป็นสถานที่พักรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเท่านั้น ไม่มีการตรวจคัดกรองโรค การตรวจคัดกรองโรคจะต้องตรวจที่สถานพยาบาลทั่วไป และเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยที่ส่งตัวมาจากสถานพยาบาลทั่วไป ไม่สามารถขอเข้าพักเองได้

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย

เป็นผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ มีอาการไม่รุนแรง ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7 วัน
มาพักเพื่อรับประทานยาให้ครบ ได้รับการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ
มาพักเพื่อกักตัวต่อให้ครบ 14 วัน ก่อนส่งกลับสู่ชุมชนอย่างมั่นใจว่าผู้ป่วยหายแล้ว 100%

ฮอสพิเทล (Hospitel)
หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ คำว่า Hospitel นั้น มาจากการผสมระหว่างคำ 2 คำ คือคำว่า Hospital ที่แปลว่า โรงพยาบาล และคำว่า Hotel ที่แปลว่า โรงแรม มีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเพียงเล็กน้อย แต่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้ารับการรักษา อาจจะเป็นหอพัก หรือโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นมาเองโดยไม่มีการขออนุญาต จะต้องได้รับการตรวจสอบลงทะเบียนตามแนวทางของกรมการแพทย์

ลักษณะของฮอสพิเทล UL Plus มีดังนี้

1. อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้ารับการรักษา โดยเป็นผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วย้ายมา (Step Down) อาจเป็นหอพัก หรือโรงแรม ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

2. อาคารของฮอสพิเทล ต้องได้รับการตรวจสอบลงทะเบียนตามแนวทางของกรมการแพทย์ โดยต้องเป็นอาคารที่มีโครงสร้างที่เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยสนับสนุนอย่างถูกหลักป้องกันโรคระบาด พร้อมทั้งมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ด้วย ผู้ป่วยต้องเข้ารับการสังเกตอาการด้วยการเอกซเรย์ปอดก่อน แล้วมีห้องปฏิบัติการตรวจพื้นฐาน (CBC) เพื่อรายงานผลสู่โรงพยาบาลแม่ข่าย

3. ผู้เข้ารับการรักษาได้รับการติดตามผลสัญญาณชีพ และ Oxygen set เป็นระยะ อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง

4. หากมีอาการผิดปกติ แพทย์เป็นผู้พิจารณาย้ายโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อการรักษาที่เหมาะสม

ข้อปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล

จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม (บางโรงพยาบาลสนาม อาจมีการเตรียมชุดให้)
สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น อุปกรณ์การเล่นการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด อาวุธ และของมีคม
ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก โรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ การส่งอาหารจากภายนอก ขึ้นกับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล
ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย
ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พักยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้
ห้ามย้าย สลับ หรือแลกเตียง
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อพักฟื้นร่างกาย
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง
งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการจับกลุ่มทำกิจกรรม
ร่วมกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก
เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น เหนื่อยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที

อย่างไรก็ดี ทั้งโรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล (Hospitel) จะรับผู้ป่วยจากทางโรงพยาบาลเป็นผู้ส่งตัวมา ทางผู้ป่วยเองไม่สามารถระบุเจาะจงเพื่อเข้ารับการรักษากับสถานที่ดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้นแล้วหากประชาชนมีความเสี่ยง ต้องเข้ารับการประเมินที่เหมาะสมกับสถานพยาบาลเสียก่อน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเตียงโควิด-19 โทร 1669 และ 1330 ได้ 24 ชั่วโมง หรือ 1668 ในเวลา 08.00 – 22.00 น.

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 | ฉบับที่ 53 / 2556

ตามที่ปรากฏข่าวว่า บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“DEMCO”)? จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จำนวน 5,263,158 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของ WEH ในราคาหุ้นละประมาณ 190 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท? โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของ DEMCO ให้เหตุผลว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท?

การทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูง และกรรมการและผู้ถือหุ้นของ DEMCO ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ถือหุ้นใน WEH ด้วย จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น? ดังนั้น? DEMCO? จึงจะนำเสนอการทำรายการดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการไม่สมเหตุสมผล เพราะเป็นการลงทุนที่ยังมีความเสี่ยงหลายรายการ และราคาในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสม โดย IFA เห็นว่า ราคาที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 139.47 – 161.05 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ DEMCO จะซื้อที่ราคา 190 บาทต่อหุ้น?

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ราคาแตกต่างกัน คือ ค่ากลางกระแสลมซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณ?? คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของ DEMCO กับ IFA ใช้ค่ากลางกระแสลมแตกต่างกัน โดยต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลสนับสนุนการคำนวณราคาของตนเอง? ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมกับซักถามผู้บริหารบริษัทถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจด้วย?

อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ก.ล.ต. รับรางวัล ?Thailand ICT Excellence Awards 2012? สาขา ?Knowledge Management?

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 | ฉบับที่ 54 / 2556

ก.ล.ต. รับรางวัล ?Thailand ICT Excellence Awards 2012? สาขา ?Knowledge Management? จากการบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กรตามโครงการ SEC Centerpoint ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยการจัดการองค์ความรู้ตามโครงการ SEC Centerpoint เพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงานและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการทำงาน ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน จนเป็นที่มาของรางวัลดังกล่าว

สำหรับ SEC Centerpoint นี้ เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน และความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นผลจากการนำความรู้สองประเภทแรกมาวิเคราะห์ ทำเป็นบทสรุปและความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ซึ่ง SEC Centerpoint เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างและค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานได้ทุกที่และทุกเวลา ส่งผลให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ตลอดเวลา ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นการเพิ่มศักยภาพของ ก.ล.ต. ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้รับรางวัล ?ICT ทำดีเพื่อสังคม? จากความสำเร็จในการพัฒนา Mobile App ?start-to-invest? ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่ประชาชน และรางวัล ?Core Process Improvement? จากการพัฒนาระบบงานให้บริการและระบบงานภายใน ตามโครงการ SMART SEC Administrative Office ในงาน ?Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012?

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการขยายขอบเขตการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 | ฉบับที่ 55 / 2556

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้รัดกุม เหมาะสม และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนไทย โดยขยายขอบเขตของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและกระทบต่อประโยชน์ของลูกค้าและกองทุน ได้แก่ บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือช่วยปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อกองทุนและอาจรู้ข้อมูลการลงทุนของกองทุน และบุคลากรที่ทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทต้องยื่นขอความเห็นชอบบุคลากรดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. ก่อนการแต่งตั้ง และแจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2263-6050 หรือทาง e-mail ที่ rangrong@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนผู้ประกอบธุรกิจ

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 | ฉบับที่ 56 / 2556

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource) ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานแก่ภาคธุรกิจ โดยประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2556

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ?ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) สามารถ outsource งานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรงหรืองานอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักสำคัญ คือ ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการ outsource มีการกำกับดูแลผู้รับดำเนินการ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีมาตรการรองรับ
ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน?

ตัวอย่างงานที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ outsource ได้ เช่น งานบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบและควบคุมภายใน และงานจัดระบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ งานบางประเภทจะให้ outsource ได้แก่บริษัทในเครือ สำนักงานสอบบัญชี หรือสถาบันการเงินเท่านั้น เนื่องจากเป็นงานที่มีความสำคัญ หรือเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น งานบริหารความเสี่ยงและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องให้บริษัทในเครือเป็นผู้รับดำเนินการ ส่วนงานปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลงทุนของกองทุน ซึ่งมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทุนและลูกค้าต้องให้บริษัทในเครือหรือสถาบันการเงินเป็นผู้รับดำเนินการ เป็นต้น

หากจะ outsource งานให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการแทนสามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต แต่ outsource ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพและต้องไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะ outsource งานให้บุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้นก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเพียงแจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า หากผู้รับดำเนินการเป็นสถาบันการเงิน บริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีในรายชื่อที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานที่จะรับ outsource อย่างน้อย 5 ปี แต่หากจะ outsource ให้บุคคลอื่น ผู้ประกอบธุรกิจต้องขออนุญาตก่อน โดย ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับดำเนินการในด้านความพร้อมของบุคลากรและระบบงาน ฐานะการเงิน และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของธุรกิจด้วย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

>> เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

>> เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

>> เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *